6 Rankings

Amigos do Tennis - Ranking Torneios
Defesa de pontos
Amigos do Tennis
Amigos do Tennis - Ranking Torneios
  4       169       0


3 - Categoria A
Desafio/Pontos
Tennis Open - Limão
3 - Categoria A
  143       48       0


2019.3 - Categoria A
Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2019.3 - Categoria A
  389       42       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2018.4 - Categoria B
  261       35       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2017.5 - Categoria C
  68       17       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2016.5 - Categoria C
  85       24       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo