5 Rankings

2019 - Infantil 12 Anos
Defesa de pontos
Circuito Amigos do Tênis
2019 - Infantil 12 Anos
  1       10       0
2017 - Misto Infantil - 10 Anos
Defesa de pontos
Concluído
Circuito Amigos do Tênis
2017 - Misto Infantil - 10 Anos
  1       22       0
2017 - Misto Infantil - 12 Anos
Defesa de pontos
Concluído
Circuito Amigos do Tênis
2017 - Misto Infantil - 12 Anos
  1       28       0
2018 - Misto Infantil - 11 Anos
Defesa de pontos
Concluído
Circuito Amigos do Tênis
2018 - Misto Infantil - 11 Anos
  1       26       0


2018 - Misto Juvenil - 14 Anos
Defesa de pontos
Concluído
Circuito Amigos do Tênis
2018 - Misto Juvenil - 14 Anos
  1       34       0
Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo