12 Rankings

2. Ouro
Desafio/Pontos
Circuito Open Ranking
2. Ouro
  34       57       0


2. OURO
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2. OURO
  344       68       0


Desafio/Pontos
Concluído
S.C. Corinthians Paulista
Ranking Corinthians 2019 - Categoria A
  3       19       0


3 - ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
3 - ATP 500
  293       47       0


2018 - 2º Sem. ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 2º Sem. ATP 500
  237       77       0


2018 - 1º Sem. ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 1º Sem. ATP 500
  668       86       0


2017 - 2º Sem. Master 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2017 - 2º Sem. Master 250
  268       60       0


2017 - 1º Sem. Master 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2017 - 1º Sem. Master 250
  384       67       0


2016 - 2º Sem. Master 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2016 - 2º Sem. Master 250
  297       59       0


Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2016 - 1º Sem. Master 250
  394       73       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2016.4 - Categoria B
  503       43       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Limão
2014.4 - Categoria B
  423       55       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo