5 Rankings

Amigos do Tennis - Ranking Torneios
Defesa de pontos
Amigos do Tennis
Amigos do Tennis - Ranking Torneios
  3       153       0


2019 - 3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2019 - 3 - ATP 250
  26       32       0


4 - ATP 250
Desafio/Pontos
Circuito Open Ranking
4 - ATP 250
  304       50       0


2019.1sem - 3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.1sem - 3 - ATP 250
  205       42       0


2018 - 2º Sem. ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 2º Sem. ATP 250
  176       73       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo