Jogos


  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Gustavo Vianna
      Eduardo Giraldelli
Gustavo Vianna
0 0 0
Alessandro Batistioli
     Alessandro Batistioli
Michel Santon
0 0 0
Terras do Imperador - Quadra 1 - 05/12/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Admilson Rodrigues dos Santos
      Admilson Santos
Bruno Turqueto
4 2
Gustavo Vianna
      Gustavo Vianna
Michel Santon
6 6
Terras do Imperador - Quadra 1 - 22/11/2017, Quarta - 18:30 as 19:30  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Orlando Carneiro Junior
     Michel Santon
Orlando Junior
0 0 0
Gustavo Vianna
Michel Carvalho
      Gustavo Vianna
Michel Carvalho
0 0 0
Terras do Imperador - Quadra 1 - 21/11/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Admilson Rodrigues dos Santos
      Admilson Santos
Michel Santon
6 6
Bruno Martinelli
      Bruno Martinelli
Ricardo Travaglia
2 4
Terras do Imperador - Quadra 1 - 06/11/2017, Segunda - 18:00 as 19:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
      Edimar Oliveira
Michel Santon
2 62
Gustavo Vianna
      Daniel Bassette
Gustavo Vianna
6 7
Terras do Imperador - Quadra 1 - 04/11/2017, Sábado - 12:00 as 13:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
      Ricardo Travaglia
Roberto Oliveira
5 4
      Eduardo Giraldelli
Michel Santon
7 6
Terras do Imperador - Quadra 1 - 31/10/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
  1º Terras Interno de Raquetinha - Masculino B
      Gabriel Santon
Gustavo Santon
3
      Michel Santon
Roberto Oliveira
8
Terras do Imperador - Quadra 2 - 29/10/2017, Domingo - 10:00 as 11:00  
  1º Terras Interno de Raquetinha
      Michel Santon
Roberto Oliveira
5
Rodrigo Luchesi Grassi
Thiago Pinhanelli Ribeiro
      Rodrigo Grassi
Thiago Ribeiro
8
Terras do Imperador - Quadra 1 - 28/10/2017, Sábado - 12:00 as 13:00  
  1º Terras Interno de Raquetinha - Masculino B
Michel Carvalho
      Michel Carvalho
Ricardo Travaglia
1
      Michel Santon
Roberto Oliveira
8
Terras do Imperador - Quadra 1 - 28/10/2017, Sábado - 15:00 as 16:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Bruno Martinelli
      Bruno Martinelli
Michel Santon
6 65 10
Admilson Rodrigues dos Santos
Ricardo Duarte Martins
      Admilson Santos
Ricardo Martins
4 7 4
Terras do Imperador - Quadra 1 - 24/10/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Michel Carvalho
      Michel Carvalho
Ricardo Travaglia
3 2
      Michel Santon
Roberto Oliveira
6 6
Terras do Imperador - Quadra 1 - 17/10/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Ricardo Duarte Martins
      Ricardo Martins
Ricardo Travaglia
2 61
Fábio Bassette
      Fábio Bassette
Michel Santon
6 7
Terras do Imperador - Quadra 1 - 04/10/2017, Quarta - 19:00 as 20:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Bruno Martinelli
      Bruno Martinelli
Roberto Oliveira
0 1
Gustavo Garcia
      Gustavo Garcia
Michel Santon
6 6
Terras do Imperador - Quadra 1 - 03/10/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Fábio Bassette
      Fábio Bassette
Ricardo Travaglia
1 0
Ricardo Duarte Martins
      Michel Santon
Ricardo Martins
6 6
Terras do Imperador - Quadra 1 - 26/09/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Bruno Martinelli
Fábio Bassette
      Bruno Martinelli
Fábio Bassette
6 6
      Michel Santon
Ricardo Travaglia
4 1
Terras do Imperador - Quadra 1 - 18/09/2017, Segunda - 18:00 as 19:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
Admilson Rodrigues dos Santos
      Admilson Santos
Eduardo Giraldelli
4 3
      Michel Santon
Wagner Riccetto
6 6
Terras do Imperador - Quadra 1 - 12/09/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
      Daniel Bassette
Ricardo Travaglia
60 1
Danilo Glasser
      Danilo Glasser
Michel Santon
7 6
Terras do Imperador - Quadra 1 - 05/09/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
  Ranking Raquetinha 2017 - Masculino
      Eduardo Giraldelli
Ricardo Travaglia
7 2 10
      Daniel Bassette
Michel Santon
5 6 7
Terras do Imperador - Quadra 1 - 29/08/2017, Terça - 19:00 as 20:00  
Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo