8 Rankings

2019 - 3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2019 - 3 - ATP 250
  61       34       0


2019.1sem - 3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.1sem - 3 - ATP 250
  205       42       0


2018.2sem - 3- ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 3- ATP 250
  110       37       0


2018 - 2º Sem. ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 2º Sem. ATP 250
  176       73       0


2018 - 1º Sem. ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 1º Sem. ATP 250
  423       64       0


2017 - 2º Sem. Challenger
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2017 - 2º Sem. Challenger
  246       58       0


2017 - 1º Sem. Future
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2017 - 1º Sem. Future
  171       43       0


2016 - 2º Sem. Future
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2016 - 2º Sem. Future
  91       34       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo