6 Rankings

2020 - 3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2020 - 3 - ATP 250
  123       34       0


2019.2sem - 3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.2sem - 3 - ATP 250
  159       39       0


2019.1sem - 4 - Challenger
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.1sem - 4 - Challenger
  381       52       0


2018.2sem - 4- Challenger
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 4- Challenger
  144       27       0


2018 - 2º Sem. Challenger
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 2º Sem. Challenger
  175       57       0


2018 - 1º Sem. Challenger
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 1º Sem. Challenger
  401       52       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo