10 Rankings

2020 - 2 - ATP 500
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2020 - 2 - ATP 500
  347       71       0


2019.2sem - 2 - ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.2sem - 2 - ATP 500
  398       58       0


2019.1sem - 2 - ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.1sem - 2 - ATP 500
  483       69       0


2018.2sem - 2- ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 2- ATP 500
  276       56       0


2018 - 2º Sem. ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 2º Sem. ATP 500
  237       77       0


2018 - 1º Sem. ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 1º Sem. ATP 500
  668       86       0


Raposo 500
Desafio/Pontos
Concluído
Liga Raposo de Tênis
Raposo 500
  84       34       0


Raposo 500
Desafio/Pontos
Concluído
Liga Raposo de Tênis
Raposo 500
  151       54       0


Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Butantã
T01 - Categoria A
  260       37       0


Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Butantã
T01 - Master
  117       21       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo