8 Rankings

Amigos do Tennis - Ranking Torneios
Defesa de pontos
Amigos do Tennis
Amigos do Tennis - Ranking Torneios
  4       169       0


1 - Categoria Especial
Desafio/Pontos
Tennis Open - Unidade Limão
1 - Categoria Especial
  166       46       0


2019.1 - Categoria Special
Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Unidade Limão
2019.1 - Categoria Special
  539       41       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Unidade Limão
2018.1 - Categoria Special
  562       37       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Unidade Limão
2017.1 - Categoria Special
  547       38       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Unidade Limão
2016.1 - Categoria Special
  385       32       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Unidade Limão
2015.2 - Categoria Master
  282       32       0


Desafio/Pontos
Concluído
Tennis Open - Unidade Limão
2014.3 - Categoria A
  464       50       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo