Rodada 9


H2H
  Vitallis-2016
Alexandre Ponce
      Alexandre Ponce
6 6
      Matheus Spezzotto
3 3
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 22/11/2016, Terça - 21:30 as 23:00  
H2H
  Vitallis-2016
Giancarlo Meneguetti
      Giancarlo Meneguetti
2 6 7
      Adriano Coimbra
6 3 10
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 22/11/2016, Terça - 18:30 as 20:30  
H2H
  Vitallis-2016
Robson Carmo Prado
      Robson Prado
63 4
      Julio Talulo
7 6
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 23/11/2016, Quarta - 21:30 as 23:00  
H2H
  Vitallis-2016
Alexandre Chavita
      Alexandre Chavita
6 6
      Felipe Petena
2 2
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 26/11/2016, Sábado - 07:15 as 08:30  
H2H
  Vitallis-2016
Alexandre Chavita
      Alexandre Chavita
6 6
Robson Carmo Prado
      Robson Prado
4 1
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 27/11/2016, Domingo - 07:00 as 09:30  
H2H
  Vitallis-2016
André Macedo
      André Macedo
2 3
      Felipe Petena
6 6
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 27/11/2016, Domingo - 11:30 as 13:00  
H2H
  Vitallis-2016
André Macedo
      André Macedo
4 2
Sandro Vatanabe
      Sandro Vatanabe
6 6
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 04/12/2016, Domingo - 08:30 as 10:00  
H2H
  Vitallis-2016
Ivanildo Costa
      Ivanildo Costa
6 4 10
      Matheus Spezzotto
2 6 6
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 05/12/2016, Segunda - 21:30 as 23:00  
H2H
  Vitallis-2016
Giancarlo Meneguetti
      Giancarlo Meneguetti
3 5
      Adriano Coimbra
6 7
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 06/12/2016, Terça - 18:30 as 20:00  
H2H
  Vitallis-2016
André Macedo
      André Macedo
0 0 0
     Adriano Coimbra
0 0 0
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 07/12/2016, Quarta - 20:00 as 21:30  
H2H
  Vitallis-2016
Alexandre Ponce
      Alexandre Ponce
67 2
Robson Carmo Prado
      Robson Prado
7 6
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 08/12/2016, Quinta - 21:30 as 23:00  
H2H
  Vitallis-2016
Alexandre Ponce
      Alexandre Ponce
6 3 7
      Vitor Martins
1 6 10
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 08/12/2016, Quinta - 13:30 as 15:00  
H2H
  Vitallis-2016
Alexandre Chavita
      Alexandre Chavita
7 3 5
      Julio Talulo
65 6 10
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 09/12/2016, Sexta - 20:15 as 21:00  
H2H
  Vitallis-2016
Aldemar Pinto
      Aldemar Pinto
6 6
      Matheus Spezzotto
4 2
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 10/12/2016, Sábado - 11:30 as 12:00  
H2H
  Vitallis-2016
Alexandre Ponce
      Alexandre Ponce
6 3 10
Ivanildo Costa
      Ivanildo Costa
4 6 6
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 13/12/2016, Terça - 21:30 as 23:00  
H2H
  Vitallis-2016
André Macedo
      André Macedo
2 1
Michel Biagi
      Michel Biagi
6 6
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 15/12/2016, Quinta - 20:00 as 21:30  
H2H
  Vitallis-2016
Oberdan Judice
      Oberdan Judice
6 3 12
Robson Carmo Prado
      Robson Prado
2 6 14
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 15/12/2016, Quinta - 21:30 as 23:00  
H2H
  Vitallis-2016
Alexandre Chavita
      Alexandre Chavita
6 3 12
      Adriano Coimbra
4 6 10
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 15/12/2016, Quinta - 18:30 as 19:30  
H2H
  Vitallis-2016
Giancarlo Meneguetti
      Giancarlo Meneguetti
6 7
      Julio Talulo
4 5
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 16/12/2016, Sexta - 17:00 as 18:30  
H2H
  Vitallis-2016
Giancarlo Meneguetti
      Giancarlo Meneguetti
4 6 5
Alexandre Ponce
      Alexandre Ponce
6 4 10
Condomínio Vitallis Eco Clube - Q1-rápida - 17/12/2016, Sábado - 08:00 as 10:00  
Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo