Jogos


Rodrigo Marques
Rodrigo Marques
@RodrigoMarques
57      12      23     
Thiago Gaiotto de Godoi Godoi
Thiago Godoi
@Godoi84
16          10     
JG

José Júnior
@JoseJunior2
47      10      23     
Willian Giatti
Willian Giatti
@Wcabeca
125      16      43     
Raquetinha - Americana Tennis Center - Quadra 04 - Sábado, 24/08 as 15:45hs
Thiago Pinhanelli Ribeiro
Thiago Ribeiro
@Thiagonoticia
105      13      22     
Willian Giatti
Willian Giatti
@Wcabeca
125      16      43     
Robson Ferro
Robson Ferro
@Ferro
219      21      60     
Sergio Possenti Neto
Sergio Neto
@Possenti
47             
Terras do Imperador - Terras do Imperador - Quadra 1 - Segunda, 26/08 as 12:00hs
Leonardo Melosi
Leonardo Melosi
@LeoMelosi
61          17     
Willian Giatti
Willian Giatti
@Wcabeca
125      16      43     
MD

Matheus Nadai
@Matheus-1505433528
43          10     
Robson Ferro
Robson Ferro
@Ferro
219      21      60     
Terras do Imperador - Terras do Imperador - Quadra 1 - Segunda, 02/09 as 12:00hs
NS

Neto Stradiotto
@NetoStradiotto
22             
Willian Giatti
Willian Giatti
@Wcabeca
125      16      43     
EC

Edimar Oliveira
@Mascote
107      10      14     
Robson Ferro
Robson Ferro
@Ferro
219      21      60     
Terras do Imperador - Terras do Imperador - Quadra 1 - Segunda, 09/09 as 12:00hs
Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo