6 Rankings

2020 - 1 - ATP 1000
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2020 - 1 - ATP 1000
  200       52       0


2019.2sem - 1 - ATP 1000
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.2sem - 1 - ATP 1000
  279       42       0


2019.1sem - 1 - ATP 1000
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.1sem - 1 - ATP 1000
  400       46       0


2018.2sem - 1- Master 1000
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 1- Master 1000
  213       40       0


2018 - 2º Sem. Master 1000
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 2º Sem. Master 1000
  141       71       0


2018 - 1º Sem. Master 1000
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 1º Sem. Master 1000
  458       63       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo