7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019    7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019

  Fase de grupos - G1

   Grupo 01


H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
     Fernando Lamenza
0
Sidnei Souza Silva
      Sidnei Silva
0
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Ricardo Baradel
      Ricardo Baradel
0
      Fernando Lamenza
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Gabriel Hernandes
     Gabriel Hernandes
0
Renan Brito
      Renan Brito
0
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Ricardo Baradel
      Ricardo Baradel
1
Renan Brito
      Renan Brito
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Gabriel Hernandes
      Gabriel Hernandes
4
Ricardo Baradel
      Ricardo Baradel
3
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Sidnei Souza Silva
      Sidnei Silva
4
Ricardo Baradel
      Ricardo Baradel
0
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Sidnei Souza Silva
      Sidnei Silva
2
Renan Brito
      Renan Brito
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
      Fernando Lamenza
0
Gabriel Hernandes
      Gabriel Hernandes
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Renan Brito
      Renan Brito
3
      Fernando Lamenza
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Gabriel Hernandes
      Gabriel Hernandes
0
Sidnei Souza Silva
      Sidnei Silva
4
10/07/2019, Quarta  

   Grupo 02


H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
      Diego Gola
3
Carlos Santiago
      Carlos Santiago
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Stefan Nemetz
      Stefan Nemetz
4
Altevir Vidal
      Altevir Vidal
3
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Carlos Santiago
      Carlos Santiago
4
      Alexandre Jurgenfeld
1
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Altevir Vidal
      Altevir Vidal
4
      Alexandre Jurgenfeld
2
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Stefan Nemetz
      Stefan Nemetz
4
      Alexandre Jurgenfeld
3
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Altevir Vidal
      Altevir Vidal
4
      Diego Gola
2
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
      Diego Gola
4
      Alexandre Jurgenfeld
1
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Stefan Nemetz
      Stefan Nemetz
4
      Diego Gola
1
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Carlos Santiago
      Carlos Santiago
4
Stefan Nemetz
      Stefan Nemetz
1
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Altevir Vidal
      Altevir Vidal
4
Carlos Santiago
      Carlos Santiago
0
10/07/2019, Quarta  

   Grupo 03


H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Thiago Caruso
      Thiago Caruso
0
Henrique Andreucci
      Henrique Andreucci
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Joao Henrique Houly
      Joao Houly
0
Rodrigo Miranda
      Rodrigo Miranda
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Alexei Raymundo
      Alexei Raymundo
2
Thiago Caruso
      Thiago Caruso
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Alexei Raymundo
      Alexei Raymundo
4
Joao Henrique Houly
      Joao Houly
1
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Alexei Raymundo
      Alexei Raymundo
0
Henrique Andreucci
      Henrique Andreucci
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Joao Henrique Houly
      Joao Houly
1
Thiago Caruso
      Thiago Caruso
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Henrique Andreucci
      Henrique Andreucci
4
Rodrigo Miranda
      Rodrigo Miranda
0
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Alexei Raymundo
      Alexei Raymundo
1
Rodrigo Miranda
      Rodrigo Miranda
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Thiago Caruso
      Thiago Caruso
4
Rodrigo Miranda
      Rodrigo Miranda
3
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Henrique Andreucci
      Henrique Andreucci
4
Joao Henrique Houly
      Joao Houly
1
10/07/2019, Quarta  

   Grupo 04


H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Ricardo Gola
      Ricardo Gola
1
Leonel Mattoso
      Leonel Mattoso
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
      Marcos Moura
1
Alexandre Dóro
      Alexandre Dóro
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Ricardo Gola
      Ricardo Gola
0
Alexandre Dóro
      Alexandre Dóro
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Samuel Castro
      Samuel Castro
1
Alexandre Dóro
      Alexandre Dóro
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
      Marcos Moura
4
Samuel Castro
      Samuel Castro
2
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Samuel Castro
      Samuel Castro
4
Leonel Mattoso
      Leonel Mattoso
2
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
      Marcos Moura
2
Leonel Mattoso
      Leonel Mattoso
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Samuel Castro
      Samuel Castro
4
Ricardo Gola
      Ricardo Gola
1
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Ricardo Gola
      Ricardo Gola
0
      Marcos Moura
4
10/07/2019, Quarta  
H2H
  7ª Etapa Torneio Amigos do Tennis - WIMBLEDON 2019
Alexandre Dóro
      Alexandre Dóro
4
Leonel Mattoso
      Leonel Mattoso
1
10/07/2019, Quarta  
Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo