5 Rankings

2020 - 1 - ATP 1000
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2020 - 1 - ATP 1000
  359       57       0


2019.2sem - 1 - ATP 1000
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.2sem - 1 - ATP 1000
  279       42       0


2019.1sem - 2 - ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.1sem - 2 - ATP 500
  483       69       0


Desafio/Pontos
Concluído
Ferrera Tennis
RANKING A
  25       11       0


Desafio/Pontos
Concluído
Ferrera Tennis
Ranking A
  52       10       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo