10 Rankings

2020 - 1 - ATP 1000
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2020 - 1 - ATP 1000
  230       52       0


2019.2sem - 1 - ATP 1000
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.2sem - 1 - ATP 1000
  279       42       0


2019.1sem - 1 - ATP 1000
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.1sem - 1 - ATP 1000
  400       46       0


2018.2sem - 2- ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 2- ATP 500
  276       56       0


2018 - 2º Sem. ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 2º Sem. ATP 500
  237       77       0


2018 - 1º Sem. ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2018 - 1º Sem. ATP 500
  668       86       0


2017 - 2º Sem. Master 500
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2017 - 2º Sem. Master 500
  294       58       0


2017 - 1º Sem. Master 500
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2017 - 1º Sem. Master 500
  430       65       0


2016 - 2º Sem. Master 250
Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2016 - 2º Sem. Master 250
  297       59       0


Desafio/Pontos
Concluído
Circuito Open Ranking
2016 - 1º Sem. Challenger
  343       76       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo