4 Rankings

2020 - 2 - ATP 500
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2020 - 2 - ATP 500
  188       56       0


2019.2sem - 3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.2sem - 3 - ATP 250
  159       39       0


2019.1sem - 4 - Challenger
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2019.1sem - 4 - Challenger
  381       52       0


2018.2sem - 5- Future
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 5- Future
  82       32       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo