3. Aberto Circuito Open Ranking /2017    3. Aberto Circuito Open Ranking /2017 - Master 1000

Adriano Pereira
Adriano Pereira
@APereira
  Leal Double Tênis - Butantã

Alessandro Camara
Alessandro Camara
@camara
[8]
  Leal Double Tênis - Butantã

Ale Balãokovic 🎈
Alexandre Magno
@LampiaoDoTenis
[5]
  Leal Double Tênis - Butantã

Alexandre Silva Bombonati
Alexandre Silva Bombonatti
@Bomba
  Leal Double Tênis - Pq. dos Príncipes

Allan Werner Reichenbach
Allan Werner Reichenbach
@Allan
  Leal Double Tênis - Butantã

Andre Vasconcellos
@andrespfc
  Leal Double Tênis - Butantã

Antonio Jose Ferreira
Antonio Jose Ferreira Lima
@Ajlima
  Tennis Online

Bruno Schunck
Bruno Schunck
@bschunck
  Tennis Online

Carlos Alberto da Silveira Filho
Carlos Alberto da Silveira Filho
@CarlosFilho
  Leal Double Tênis - Butantã

Carlos Silva
Carlos Silva
@CCesar
[7]
  Leal Double Tênis - Pq. dos Príncipes

Cassio Takahashi
Cassio Takahashi
@cassio
[16]
  Leal Double Tênis - Butantã

Cleber Santos
@CleberSantos
  Tennis Online

Daniel Demichele
Daniel Demichele
@Dani
[14]
  Tennis Online

Diogo Tozzo
@DTB
  Tennis Online

Filipe Prado Inacio
Filipe Prado
@Preguica
  Tennis Online

Flavio Marson
@flaviomarson
 

Fulvio Favilla
Fulvio Favilla
@fulviofavilla
  Tennis Online

Geraldo Filho
Geraldo Filho
@Geraldo-Pedroso
  Leal Double Tênis - Pq. dos Príncipes

Gian Carlo
@Giansavi
  Academia Tennis Point

Guilherme Joffe
Guilherme Joffe
@Guile
  Tennis Online

Gustavo Barbosa
Gustavo Barbosa de Jesus
@Gustavo_Barbosa
[10]
  Tennis Online

Gustavo Inumaru
@gustavoTO
  Tennis Online

Helio Caetano
Helio Caetano
@Helio_Caetano
[2]
  Leal Double Tênis - Butantã

Helio Rodrigues
Helio Rodrigues da Silva
@Rodrigues
[3]
  Leal Double Tênis - Butantã

Ivan Miwa
Ivan Miwa
@ihm
[1]
  Leal Double Tênis - Butantã

João Felipe Lopes Silva
João Felipe Lopes Silva
@joaolopes
  Leal Double Tênis - Pq. dos Príncipes

Jose Evangelista Silva
Jose Evangelista Silva
@dude
  Academia Tennis Point

Julio Cesar Da Silva Oliveira
Julio Cesar Da Silva Oliveira
@juliao
  Leal Double Tênis - Butantã

Leandro Gorgone
Leandro Gorgone
@Leandrogorgone
  Tennis Online

Leonardo Belloff
Leonardo Belloff
@Belloff
  Leal Double Tênis - Pq. dos Príncipes

Leonardo Kitagawa
Leonardo Kitagawa
@Kitagawa
[12]
  Tennis Online

Leonardo Queiroz
Leonardo Queiroz
@Leoqueiroz
  Tennis Online

Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo