Torneio AWS Sporttênis Cerquilho - Geral

  R16
40 pontos

#1  
      014 Sérgio Medeiros
X
          BYE
 

H2H
#2  
      013 Kleber Villalba
6 6
      010 Thiago Fraletti
4 4
 

H2H
#3  
Rodrigo Marques
      019 Rodrigo Marques
6 6
      020 Junior Loterio
4 4
 

#4  
X
          BYE
Marco Aurélio Pamplona Loureiro
      004 Marco Loureiro
 

#5  
      005 Antonio Silva
X
          BYE
 

H2H
#6  
      021 Pedro Arriero
4 4
Luiz Alfredo Malavasi Sebastiani
      007 Luiz Sebastiani
6 6
 

H2H
#7  
      023 Leandro Provazi
4 4
Mario Benette
      022 Mario Benette
6 6
 

#8  
X
          BYE
Frederico Augusto Gaiotto Sturion
      024 Frederico Sturion
 

 
Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo