Quintella Open - Intermediária

Alan Pereira
Alan Pereira
@AlanPereira
53º do Ranking
 

Alessandro Metidieri Pinto
Alessandro Metidieri
@AlessandroMetidieri
49º do Ranking
 

Alexandre Barticciotto
Alexandre Barticciotto
@Salvador
42º do Ranking
 

Andrey Vaz
@Andrey-1501925779
44º do Ranking
 

Cassio Takahashi
Cassio Takahashi
@cassio
3º do Ranking
 

Cristiano Ripi Carneiro da Silva
@Cristiano-1497563763
28º do Ranking
 

Daniel Scatigno
Daniel Guimarães Scatigno
@danielscatigno
13º do Ranking
 

Diego Arthur da Silva
@diegoarth
48º do Ranking
 

Edilson Neves
@Edilson-1498651094
50º do Ranking
 

Fauze Orsini
@Fauze-1465038997
11º do Ranking
 

Felipe Lopreto
@F-Lopreto
47º do Ranking
 

Felipe Rolim
Felipe Rolim
@Rolim
52º do Ranking
 

Filipe Carnevalle
@Oncins
18º do Ranking
 

Gabriel Berger
Gabriel Berger
@Berger
25º do Ranking
 

Gabriel Hideki Ito
@Gabriel-1497645984
10º do Ranking
 

Gustavo Araujo
Gustavo Araujo
@gustavoitape
21º do Ranking
 

Ilgner Meira
@Ilgner-1465066835
40º do Ranking
 

Jeferson Almeida
@Jeferson-1464990505
20º do Ranking
 

Marcelo Yamada
@Marcelo-1501632586
2º do Ranking
 

Mateus Kmez
@Mateus-1501816183
39º do Ranking
 

Mauricio Fonseca de Lima
@Maure
7º do Ranking
 

Nelson Oliveira
@Nelson-1473014078
45º do Ranking
 

Paulo Henrique Mobaier
@Paulo-1488333804
9º do Ranking
 

Rafael Guilherme Lino
Rafael Guilherme Lino
@Rafael-Lino
46º do Ranking
 

Ricardo Castro
Ricardo Alberto de Castro
@Rico
51º do Ranking
 

Rodrigo Battaglini
Rodrigo Battaglini
@Battaglini
54º do Ranking
 

Rodrigo Mattos
Rodrigo Mattos
@rodrigomattos
41º do Ranking
 

Rogério Bizarro
Rogério Bizarro
@bizarro
12º do Ranking
  Quintella Tennis

Roskild Andrade
Roskild Andrade
@roskild
6º do Ranking
  Academia Sport Tênis

Tiago Grazina Giardini
Tiago Grazina Giardini
@Teago
38º do Ranking
 

Vitor Nogueira
Vitor Pedroso Nogueira
@VitorNogueira
43º do Ranking
 

Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo