1 - ATP 1000
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
1 - ATP 1000
  390       46       0


2 - ATP 500
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
2 - ATP 500
  462       68       0


3 - ATP 250
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
3 - ATP 250
  194       41       0


4 - Challenger
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
4 - Challenger
  366       52       0


6 - WTA
Desafio/Pontos
Leal Double Tênis - Competições
6 - WTA
  6       8       0


2018.2sem - 1- Master 1000
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 1- Master 1000
  217       40       0


2018.2sem - 2- ATP 500
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 2- ATP 500
  277       56       0


2018.2sem - 3- ATP 250
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 3- ATP 250
  110       37       0


2018.2sem - 4- Challenger
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 4- Challenger
  144       27       0


2018.2sem - 5- Future
Desafio/Pontos
Concluído
Leal Double Tênis - Competições
2018.2sem - 5- Future
  79       32       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo