Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B

  Fase de grupos - G1
0 pontos

   Grupo 01


H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
     Ana Peruzzolo
0
      Luzia Zanol
0
MVB Tênis - Tênis 02 - 18/08/2019, Domingo - 08:00 as 09:30  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
      Luzia Zanol
8
      Charlene Garcia
1
MVB Tênis - Tênis 02 - 17/08/2019, Sábado - 10:30 as 12:00  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
     Ana Peruzzolo
0
      Charlene Garcia
0
16/08/2019, Sexta  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
      Luzia Zanol
6
      Solange Auth
8
MVB Tênis - Tênis 02 - 17/08/2019, Sábado - 15:00 as 16:30  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
      Solange Auth
8
      Charlene Garcia
0
MVB Tênis - Tênis 01 - 17/08/2019, Sábado - 15:45 as 17:15  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
     Ana Peruzzolo
0
      Solange Auth
0
MVB Tênis - Tênis 03 - 17/08/2019, Sábado - 10:15 as 11:45  

   Grupo 02


H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
      Liliani Silva
8
      Jeane Moreira
4
MVB Tênis - Tênis 01 - 17/08/2019, Sábado - 18:45 as 20:15  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
      Liliani Silva
8
Tânia Pessatti
      Tânia Pessatti
3
MVB Tênis - Tênis 02 - 17/08/2019, Sábado - 14:45 as 16:15  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
Tânia Pessatti
      Tânia Pessatti
8
      Jeane Moreira
2
MVB Tênis - Tênis 02 - 17/08/2019, Sábado - 09:00 as 10:30  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
      Yacerin Tapanes
8
      Liliani Silva
6
MVB Tênis - Tênis 01 - 16/08/2019, Sexta - 16:00 as 17:30  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
      Yacerin Tapanes
8
      Jeane Moreira
4
MVB Tênis - Tênis 03 - 17/08/2019, Sábado - 14:45 as 16:15  
H2H
  Circuito MVB 2019 - 2ª Etapa - Feminino B
      Yacerin Tapanes
85
Tânia Pessatti
      Tânia Pessatti
9
MVB Tênis - Tênis 01 - 17/08/2019, Sábado - 18:45 as 20:15  
Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo