RanKING - A
Desafio/Pontos
PlayTennis
RanKING - A
  177       55       0


RanKING - B
Desafio/Pontos
PlayTennis
RanKING - B
  242       71       0


RanKING - C
Desafio/Pontos
PlayTennis
RanKING - C
  139       50       0


RanQUEEN - A
Desafio/Pontos
PlayTennis
RanQUEEN - A
  22       16       0


RanQUEEN - B
Desafio/Pontos
PlayTennis
RanQUEEN - B
  82       26       0


RanQUEEN - C
Desafio/Pontos
PlayTennis
RanQUEEN - C
  67       25       0


2019/T2 - RanQUEEN - A
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2019/T2 - RanQUEEN - A
  25       11       1


2019/T2 - RanQUEEN - B
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2019/T2 - RanQUEEN - B
  120       31       1


2019/T2 - RanQUEEN - C
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2019/T2 - RanQUEEN - C
  124       33       1


2019/T2 - RanKING - A
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2019/T2 - RanKING - A
  329       48       0


2019/T2 - RanKING - B
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2019/T2 - RanKING - B
  333       61       0


2019/T2 - RanKING - C
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2019/T2 - RanKING - C
  246       54       0


2019/T1 - Masculino A
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2019/T1 - Masculino A
  208       37       0


2019/T1 - Masculino B
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2019/T1 - Masculino B
  195       43       0


2019/T1 - Masculino C
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2019/T1 - Masculino C
  139       38       0


2018/T2 - Masculino A
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2018/T2 - Masculino A
  82       18       0


2018/T2 - Masculino B
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2018/T2 - Masculino B
  211       42       0


2018/T2 - Masculino C
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2018/T2 - Masculino C
  150       31       0


2018/T1 - Masculino A
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2018/T1 - Masculino A
  105       21       0


2018/T1 - Masculino B
Desafio/Pontos
Concluído
PlayTennis
2018/T1 - Masculino B
  240       48       0


Tecnologia Lptennis.com | login Icon logo